ลักษณะนาม

คำนาม ลักษณะนาม คำนาม ลักษณะนาม
ก๊ก ก๊ก กงเกวียน,กงล้อ,กงจักร กง,วง
กฏหมาย ฉบับ กติกา ข้อ
กบ ตัว กบเหลาดินสอ ตัว,อัน
กรงสัตว์ กรง,ลูก,ใบ กรงขัง กรง
กรด (สารเคมี) ตัว กรม กรม
กรมธรรม์ ฉบับ กรรไกร,กรรไตร,ตะไกร เล่ม
กรวด ก้อน,เม็ด กรวย กรวย,อัน
กรอบรูป กรอบ,อัน กระจก แผ่น
กระจกเงา บาน กระจาด,กระด้ง ใบ,ลูก
กระชาย แง่ง,หัว กระดอง กระดอง,ฝา
กระดาน,ไม้กระดาน,กระดานดำ แผ่น   กระดาษ เรียกตามลักษณะหรือจำนวน -แผ่น,ม้วน,พับ,ห่อ,ปึก,รีม
กระดุม,ดุม,ลูกกระดุม,ลูกดุม เม็ด,สำรับ กระดูก เรียกตามลักษณะ ท่อน,ชิ้น,ซี่
กระต่าย (เครื่องมือขูดมะพร้าว) ตัว กระติก,กระถาง,กระโถน,กระทง(ภาชนะ),กระทะ  –     ใบ,ลูก
กระทง (กฏหมาย) กระทง กระทรวง กระทรวง
กระท่อม,กระต๊อบ หลัง กระเทียม –  กลีบ,หัว,จุก,หมวด
กระบอกตา ข้าง กระบอง,ตะบอง อัน,เล่ม
กระเบื้อง แผ่น กระป๋อง,กระเป๋า ใบ,ลูก
กระเป๋า (ติดอยู่ตัวเสื้อหรือกางเกง) กระเป๋า กระโปรง ตัว
กระโปรงรถ แผ่น,ฝา กระพรวน,ลูกกะพรวน ลูก
กระเพาะ กระเพาะ กระสอบ ใบ,ลูก
กระสือ,กระหัง,กระหาง ตัว,ตน กระสุน,กระสุนปืน,ลูกกระสุน ลูก,นัด,เม็ด
กรับ คู่ กรับพวง พวง
กราฟ เรียกตามลักษณะ แผ่น,รูป,ชุด กริช เล่ม
กรี (ส่วนหัวของกุ้ง) อัน กรุ กรุ
กลด คัน กลศ (ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์) ใบ,ลูก
กลอง ชนิดต่างๆ ใบ,ลูก กล่อง กล่อง,ใบ,ลูก
กล้อง ประเภทต่างๆ กล้อง กล่องไม้ขีดไฟ กล่อง
กลอน (คำประพันธ์) คำ,บท กลอน (เครื่องสลักประตู,หน้าต่าง) ตัว
กลอน (ไม้ขัดประตู,หน้าต่าง) อัน กลักไม้ขีดไฟ กลัก
กล้ามเนื้อ มัด ก๋วยเตี๋ยว – เส้น,แผ่น เรียกตามภาชนะที่ใส่ เช่น ห่อ,ชาม
กษัตริย์ พระองค์,องค์ ก๊อก ก๊อก
กองทัพ กองทัพ,กอง กะละมัง ใบ,ลูก
กะลา ซีก,ใบ กะโหลก สำหรับตักน้ำ ใบ,ลูก
กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก กะโหลก,หัว กังหัน ตัว
กันสาด,บังสาด ด้าน,อัน กับข้าว – อย่าง,สิ่ง เรียกตามภาชนะที่บรรจุ
กัลปังหา,กะละปังหา กิ่ง,ต้น กางเกง ตัว
ก้างปลา ก้าง,อัน กาน้ำ ใบ,ลูก
กาพย์ บท ก้าม ก้าม
การ์ตูน ตัว,เรื่อง กาแล็กซี่ กาแล็กซี่
กำ (ส่วนของล้อรถหรือเกวียน) ซี่ กำปั่น (หีบ) ลูก,ใบ
กำไล ชนิดต่างๆ ขอน,วง กินนร,กินรี ตน,ตัว
กิ๊บ อัน กีตาร์ ตัว
กีบ (เล็บเท้าสัตว์) กีบ กุญแจ ดอก,ลูก,ชุด
กุญเเจมือ คู่ กุญเเจลูกบิด ชุด
กุฎี,กุฏิ หลัง กุนเชียง ช้าง,คู่
เกรียง อัน เกล็ด เกล็ด
เกลียว (เชือก) เกลียว เกวียน เล่ม
เกาทัณฑ์ คัน เก้าอี้ ตัว
เกาะ เกาะ แก่ง แก่ง
แกน แกน แก้ม (คน,สตว์,มะม่วง) แก้ม
แกละ (ผม) แกละ แก้วใส่น้ำ ใบ
โกดัง หลัง,โรง โกร่ง (เครื่องบดยา) ใบ
โกศ (ที่ใส่ศพนั่ง) โกศ,ลูก โกศ (สำหรับบรรจุอัฐิ) ใบ,ลูก
Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

Adverbs of Frequency: กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่

Adverbs of Frequency: กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ โดยเราจะนำ Adverbs of Frequency มาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ

always เป็นประจำ, อย่างสมํ่าเสมอ
often บ่อยๆ
frequently บ่อยๆ
usually โดยปกติ
sometimes บางครั้ง
mostly โดยส่วนใหญ่
normally โดยปกติแล้ว
generally โดยทั่วไป
repeatedly ซ้ำไปซ้ำมา
occasionally ในบางโอกาส
*seldom ไม่ค่อยจะ, นานๆครั้ง
*hardly แทบจะไม่
*barely แทบจะไม่
*rarely แทบจะไม่
*scarcely แทบจะไม่
*never ไม่เคย
*คำว่า seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เราจึงไม่ควรทำให้ประโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่านี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวเลย
และนอกจากคำเหล่านี้ยังมี Adverbs อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงความถี่ได้ เช่น
infrequently นานๆที
habitually ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย
chiefly โดยส่วนใหญ่
continuously ติดต่อกัน, เรื่อยๆ
constantly สม่ำเสมอ
commonly โดยทั่วไป
regularly สม่ำเสมอ
sporadically นานๆครั้ง
periodically เป็นบางครั้งบางคราว
intermittently เป็นพักๆ
spasmodically เป็นพักๆ
และนอกจากคำเหล่านี้แล้ว ยังกลุ่มคำที่ผสมกันซึ่งสามารถแสดงถึงความถี่ได้ เช่น once a week, twice a day, every year และอื่นๆ

ตำแหน่งในการวาง Adverbs of Frequency

1.หากประโยคมี Verb to be เราจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลัง Verb นั้นๆ

Verb to be

Adverb of Frequency

Anna Is always late
Anna Isn’t usually late
2.หากประโยคมีการใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้า Verb นั้นๆ

Adverb of Frequency

Main Verb

Anna always watches a television
3. เมื่อใดก็ตามที่ประโยคมี การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) หรือ ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เรามักจะใส่ Adverbs of Frequency ไปข้างหลัง Auxiliary Verb นั้นๆ

Auxiliary Verb

Adverb of Frequency

Main Verb

Anna can never come early
Anna doesn’t usually read books
Anna has always cooked  

*เราสามารถเติม Adverbs of Frequency ไปหลัง may, might, can, could และอื่นๆได้ ยกเว้น “have to” และ “used to” Adverb จะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ เช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go trekking.

4. หากเป็นประโยคคำถาม ให้เรานำ Adverb of frequency มาวางไว้หน้า Main Verb

Adverb of Frequency

Main Verb

Do you often stay home?
Have you never been to China?
5. เราสามารถวาง Adverbs of Frequency บางตัว ไว้หน้าประโยคได้
Sometimes we sleep in a classroom.
We play football occasionally.
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

“นิคม” เชื่อ แก้ข้อบังคับวุฒิสภา ต้องใช้เวลาถกอีกยาว เหตุ ส.ว.ไม่เห็นด้วย ลูก-เมีย ถูกตรวจสอบ

วันนี้ (22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมวุฒิสภาจะมีวาระการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 หลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 พิจารณาแล้วเสร็จ สำหรับสาระของการแก้ไขที่น่าจับตา คือ ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ด้วยวิธีลับ ได้ระบุให้ ส.ว. ลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนด้วย จากเดิมที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้, การเพิ่มจำนวนคณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) เป็น 23 คณะ จากเดิม 22 คณะ โดยเพิ่มกมธ.ตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติของวุฒิสภา

นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไข หมวดว่า ด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 โดยขยายเวลาการส่งเรื่องถอดถอนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น30 วัน จากเดิมที่กำหนดให้ภายใน 15 วันหลังจากได้รับคำร้องถอดถอน ทั้งนี้เพื่อให้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อที่ยื่นถอดถอน ถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้ทันสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน รวมถึงการเพิ่มเวลาในขั้นตอนการพิจารณาถอดถอนด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ยังจะมีการพิจารณาญัตติแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ว. และกรรมาธิการ พ.ศ.2553  เบื้องต้นมีข้อกำหนดที่เพิ่มเติมไปยังคู่สมรส บุตรของส.ว. ที่ห้ามรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่น หรือ เป็นพิเศษ รวมถึงการเข้าไปคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน ไม่ไปก้าวก่าย แทรกแซง หรือ รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี่หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กำหนดให้คณะกรรมการจริยธรม เป็นผู้พิจารณาเรื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภา เพื่อให้บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา หากที่ประชุมวุฒิสภาเห็นว่ามีข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า ส.ว. หรือ กรรมาธิการใดฝ่าฝืนข้อบังคับ ให้มีการลงมติว่ากล่าวตักเรือน หรือ ตำหนิ เป็นลายลักษ์อักษร หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ และส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับทราบ  แต่หากเป็นกรณีที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง อันเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ให้ส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา แล้วส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญต่อไป
ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำหรับวาระการเสนอแก้ไขดังกล่าว เชื่อว่าในสัปดาห์หน้ายังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากมีวาระกฎหมายอื่นๆอีกมากที่รอการพิจารณาอยู่ ทั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขประมวลจริยธรรมของส.ว.นั้น สมาชิกส่วนใหญ่มองว่ายังมีข้อกังหาอีกมากจึงยังไม่พร้อมที่จะร่วมกันพิจารณาจึงได้ขอเวลาศึกษาเรื่องนี้ก่อน เนื่องจากเป็นการออกข้อบังคับที่เข้มงวดถ้ามีการนำมาใช้จริงแม้แต่คู่สมรสและบุตรหากจะทำธุรกิจอย่างใดก็ต้องมีการรายงานให้วุฒิสภาทราบตลอดเวลา จึงเชื่อว่าเมื่อถึงวาระการประชุมดังกล่าวจริงอาจจะมีสมาชิกขอเสนอแทรกหรือเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อน

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับ

Categories: Uncategorized | 1 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.